VERZAKINGSRECHT

De Koper beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag volgend op de levering van de bestelling, om aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief. Het is voldoende dat de Koper zijn herroeping schriftelijk (ook per e-mail) verzendt vóór het verstrijken van de termijn.

Ingeval de Koper zich op deze mogelijkheid beroept, dient hij de goederen (ongebruikt en onbeschadigd) in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar L & S bvba, Bosduifdreef 1, B-2970 Schilde. De terugbetaling gebeurt, na ontvangst en controle van de teruggestuurde bestelling, binnen een termijn van maximaal 30 kalenderdagen. Bij beschadiging of bij vastgesteld gebruik, wordt de terugbetaling geweigerd.Winkelmandje  

Geen producten

Levering 0,00 €
Totaal 0,00 €

Winkelmandje
Betalen

Nieuwsbrief

PayPal

Gratis levering !