ALGEMENE VOORWAARDEN Lisa loves handbags.com

1.Toepassingsgebied

De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van kracht en van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van de Verkoper aan de Koper. De Verkoper behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden ten allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn die voorwaarden die van toepassing waren op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling.

De Koper dient steeds deze algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige verkoopsvoorwaarden door de Koper.

2. Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer de Koper de bestelling heeft  betaald en de Verkoper de bestelling per e-mail heeft bevestigd.

Door het bestelformulier in te vullen en te bevestigen, wordt de Koper geacht deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. 

3. Aanbod en prijs

De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn aangeduid in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

De verkoper heeft het recht voor om de tarieven te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren.

Het product- en prijsaanbod is geldig zolang het op de website staat en dit product in voorraad is. Indien een product niet meer verkrijgbaar is, wordt de Koper daarvan onmiddellijk op de hoogte gebracht. De Koper is vrij om zijn bestelling te annuleren of een ander product te kiezen. 

4. Betalingen en betalingswijze

Alle bestellingen zijn contant te betalen.

De Koper kan kiezen uit volgende betalingsmogelijkheden:

- Overschrijving op rekening van L & S bvba;

- Cheque opgemaakt aan L & S bvba;

- Online via creditcard (Visa, Mastercard, …) De betalingen via de kredietkaarten worden door het beveiligde "PayPal" systeem gecontroleerd. Alle betalingstransacties worden optimaal beveiligd.

5. Levering en leveringstermijn

De bestelling wordt geleverd op het leveringsadres dat de Koper bij zijn bestelling opgaf. Bestellingen worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Levering binnen België is gratis. Voor een verzending buiten België wordt er per bestelling een verzendkost aangerekend, afhankelijk van de verkozen verzendmethode. De verzendkost staat duidelijk vermeld op de website.

De Koper kan zijn bestelling kosteloos afhalen, na afspraak.

De leveringstermijn hangt af van de verkozen verzendmethode en staat vermeld op de website. De leveringstermijn wordt berekend vanaf de bestelling (bij online betaling) of vanaf ontvangst van de betaling (bij betaling via bankoverschrijving).

De vermelde leveringstermijn is indicatief. Vertraging in de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en kan geen aanleiding geven tot verbreking van de koop.

Alle producten zijn uit voorraad leverbaar. In geval een product niet voorradig is, wordt de Koper hiervan per mail verwittigd en wordt er een nieuwe leveringstermijn meegedeeld. 

6. Klachten

Bij levering dient de Koper zijn bestelling te controleren en na te gaan of de geleverde goederen overeenstemmen met de bestelde goederen.

Bij klachten betreffende geleverde goederen dient binnen de 24 uur na levering een mail te worden verstuurd aan info@lisaloveshandbags.com.

Bij gebrek aan enige klacht binnen deze termijn worden de goederen geacht in goede staat te zijn, conform de bestelling en zonder beschadigingen.

Alle aangeboden producten worden zo accuraat mogelijk beschreven. De afbeeldingen op de website hebben echter geen enkele contractuele waarde. Deze afbeeldingen kunnen ook verschillen met de bestelde goederen. Eventuele kleurverschillen of oneffenheden in het leder kunnen nooit aanleiding geven voor het terugzenden of ontbinden van de bestelling.

7. Verzakingsrecht

De Koper beschikt over een van termijn veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag volgend op de levering van de bestelling, om aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief. Het is voldoende dat de Koper zijn herroeping schriftelijk (ook per e-mail) verzendt vóór het verstrijken van de termijn.

Ingeval de Koper zich op deze mogelijkheid beroept, dient hij de goederen (ongebruikt en onbeschadigd) in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar L & S bvba, Bosduifdreef 1, B-2970 Schilde. De terugbetaling gebeurt, na ontvangst en controle van de teruggestuurde bestelling, binnen een termijn van maximaal 30 kalenderdagen.
Bij beschadiging of bij vastgesteld gebruik, wordt de terugbetaling geweigerd.

8. Intellectuele eigendom

De totale inhoud (teksten, foto’s, ..) van de website www.lisaloveshandbags.com is exclusief eigendom van L & S bvba. Gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud is niet toegestaan, op straffe van vervolging.

9. Geschillen

Alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, waarbij het Belgisch Recht exclusief toepasbaar is.

De nietigheid van een artikel van deze algemene voorwaarden tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen aan.

10. Gegevens van LisaLovesHandbags.com

L & S bvba

Maatschappelijke zetel: Bosduifdreef 1, B-2970 Schilde

BTW: BE 0846.207.214

Ondernemingsnummer: 0846.207.214

Bank: BNP Paribas Fortis, IBAN BE17 0016 7099 2021, BIC GEBABEBB

 

Winkelmandje  

Geen producten

Levering 0,00 €
Totaal 0,00 €

Winkelmandje
Betalen

Nieuwsbrief

PayPal

Gratis levering !